Aktuellt

Denna sida uppdateras löpande med till exempel planerade parningar, tävlingresultat osv.

News
This page is updated continuously with, for example, planned puppies, dog shows results, etc.

Bitte Österberg med Små Hundars Hus samt Zootropic
är mina sponsorer, jag tackar ödmjukast för ert sponsrande

Bitte Österberg with Små Hundars Hus and Zootropic
is my sponsors, I thank you humbly for your sponsoring

2018-06-25
Jag kan nu stolt presentera min nya sponsor Zootropic!
Därmed är både Bitte Österberg med Små Hundars Hus, samt nytillskottet Zootropic, mina sponsorer! 
Jag tackar ödmjukast för ert sponsrande!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-06-16/17
Internationell utställningshelg i Vejen (Danmark) med Russia, Zailor, Loviza, Aurora & Mercedez. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.
Tusen tack för hjälpen alla som var med! Och STORT GRATTIS till Marianne Hansen & Lars Kalkerup för ert BIR den 17/6!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-05-26/27
Internationell utställningshelg i Århus (Danmark) med Russia, Ballerine, Zailor, & Aurora. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-05-11/12/13
Internationell utställningshelg i Roskilde (Danmark) med Russia, Ballerine, Zailor, Aurora, Loviza & Mercedez. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-05-10
Inofficiell ras special utställning i Degeberga med Ballerine, Russia, Zailor & Loviza. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-05-05
Nationell utställning på Moheda SDHK med Zummer in Russia, Zailor, Loviza & Mercedez. Resultaten finns under hundarnas namn i tävlingsfliken.
Vi är super nöjda med resultaten och tack till alla som ställde upp och hjälpte till!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-04-23
Låt mig presentera min nya sponsor Bitte Österberg! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-04-21
Utställning i Aaverslev Fyn i Danmark med Nillaz Butterflyz Zummer in Russia.
Resultatet finns under hans namn i tävlingsfliken.
Stort tack till domaren Lena Persson, även tack till Mia, Jens & Bitte för er hjälp.
Även stort tack till Sofia för möjligheten att få denna fina kombination och stort tack till Boris för att jag fick köpa Mercedez.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-04-17
Idag blev Winter Pride Zazza mamma till 3 tikar och 1 hane! Fadern är Destiny Heights Zailor. Mer information under "Till salu".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-03-31
Internationell hundutställning på Malmömässan med Loviza, Zailor & Aurora. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.
Stort tack till Jörgen Lundqvist & hans fru för stödet vi fick, det var ovärderligt.
Även stort tack till Bitte Österberg för groomingen! ❤️
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-03-24
Utställning i Vetterslev i Danmark med Zailor & Loviza.
Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.
Dagen började med både glädje och sorg!
Cqabeymz Christian Olsson ”Zigge”
fick diplom av papillon och phaléne klubben i Danmark som 3 bästa veteran hane i Danmark 2017.
Ja, grattis min älskade ängel hund mamma saknar dig och jag tjöt må du tro ❤️
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-03-10/11
Utställningshelg i Julena Gora i Polen med Zailor, Aurora & Loviza, resultaten finns under deras namn och bild i tävlingsfliken. Bilder från helgen finns i galleriet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-03-07
Idag välkomnar jag mitt nya tillskott, från Holland, till familjen, Ami De La Reine Ballerine! Hon är född 19 maj 2017 och är efter Kellebecks Qelly och Stridsmaker Fighter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-03-03
Grattis Nillaz Butterflyz Zivan till fint resultat i utställningsringen i helgen! Anette Ellhorn, Julia Lundsten, Ingrid Lundsten. Extra tack till handlern Julia för fint jobb! Bild på Zivan och hennes priser finns i galleriet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-24
Inofficiell utställning i Hässleholm med Zima & Zilke, resultaten finns under deras namn i tävlingsfliken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-15 (15/3-18/3)
Utställningshelg på Ungern FeHoVa Winter Dog show med Winter Pride Zazza, resultaten finns under hennes namn i tävlingfliken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-12
Nya bilder upplagda i galleriet, kika gärna!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-10
Utställning i Fredricia (Danmark) med Zailor, Loviza & Aurora. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-04
Idag flyttade Zummer in Sweden till Mats & Barbara i Halmstad. 
Lycka till med er nya familjemedlem!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-01-27
Utställning i Vetterslev (Danmark) med Zailor & Loviza. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-01-07
Utställning på MyDog i Göteborg med Zazza, Zailor, Loviza & Aurora. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-01-06
Utställning på MyDog i Göteborg med Zazza, Zailor, Loviza, Aurora & Zima. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-12-16
Sverige vinnare utställning i Stockholm med Zailor, Loviza & Aurora.  Resultaten finns under hennes bild i tävlingsfliken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-12-10
Utställning i Kassel (Tyskland) med Zazza. Resultaten finns under hennes bild i tävlingsfliken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-12-09
Utställning i Kassel (Tyskland) med Zazza. Resultaten finns under hennes bild i tävlingsfliken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-11-25
Utställningshelg i Harslev (Danmark), vi tävlade med Loviza, Zailor, Zazza och Aurora. Resultaten finns under respektive hund i tävlingsfliken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-10-13

2 hanar födda den 13 oktober 2017 finns tillgängliga.
Den 13 oktober blev David Beckham Voulez Vous Concher Avec Moi Mercedez mamma för första gången!
Det blev 4 små pojkar och pappan är Santa Fe Premier Ot Nevskogo Dueta "Funtik".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-09-23
Utställning i Ballerup, Danmark
Knasen's Loviza BIR, Cert, Köpenhamns Juniorvinnare!

2018-06-25
I can now proudly present my new sponsor Zootropic!
Thereby is both Bitte Österberg with Små Hundars Hus, and the newcomer Zootropic, my sponsors!
I thank you humbly for your sponsorings!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-06-16/17
International dog show weekend in Vejen (Denmark) with Russia, Zailor, Loviza, Aurora & Mercedez. The results is found under their name in the competition tab.
Thank you very much for the help of all those involved! And BIG CONGRATULATIONS to Marianne Hansen & Lars Kalkerup for your BOB on 17/6!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-05-26/27
International dog show weekend in Århus (Denmark) with Russia, Ballerine, Zailor & Aurora. The results is found under their name in the competition tab.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-05-11/12/13
International dog show weekend in Roskilde (Denmark) with Russia, Ballerine, Zailor, Aurora, Loviza & Mercedez. The results is found under their name in the competition tab.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-05-10
Unofficial breed special dog show in Degeberga with Ballerine, Russia, Zailor & Loviza. The results is found under their name in the competition tab.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-05-05
Nationell dog show on Moheda SDHK with Zummer in Russia, Zailor, Loviza & Mercedez.  The results is found under their name in the competition tab.
We are super satisfied  with the results and thanks to everyone who was there to support and help me!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-05-02
Let me introduce my new sponsor Bitte Österberg!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-04-21
Dogshow in Aaverslev Fyn in Denmark with Nillaz Butterflyz Summer in Russia.
The result is found under his name in the competition tab.
Big thanks to the judge Lena Persson, and thanks to Mia, Jens & Bitte for your help.
I will also thanks Sofia for the opportunity to get this combination and big thanks to Boris that I got to buy Mercedez.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-04-17
Today Winter Pride Zazza become mother to 3 females and 1 male. The father is Destiny Heights Zailor. More information is found in "For sale".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-03-31
International dogshow on Malmömässan with Loviza, Zailor & Aurora. The results is found under their pictures in the competitions tab.
Big thanks to Jörgen Lundqvist & his wife for the help, it was  priceless!
Even big thanks to Bitte Österberg for the grooming! ❤️
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-03-24
Dog show in Vetterslev in Denmark with Zailor & Loviza.
The results is found under their pictures in the competitions tab.
The day started with both happines and sorrow!
Cqabeymz Christian Olsson ”Zigge”
got a diplom from papillon and phaléne club in Denmark as 3 best veteran male in Denmark 2017.
Well, congratulation my loved angel dog, mommy misses you and I cried when I received the diplom! ❤️
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-03-10/11
Dog show weekend in Julena Gora in Poland with Zailor, Aurora & Loviza,  the results is found under their pictures in the competation tab. Pictures from the weekend is found  in our gallery.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-03-07

Today I want to welcome my new family member from Holland, Ami De La Reine Ballerine! She is born the 19 may 2017 and the parents is Kellebecks Qelly and Stridsmaker Fighter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-03-03
Congratulations Nillaz Butterflyz Zivan to your fine results in the dog show's this weekend! Anette Ellhorn, Julia Lundsten, Ingrid Lundsten. Extra thanks to handlern Julia for your fine work! Picture on Zivan and her winnings is found in the gallery.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-24
Dog show in Hässleholm with Zima & Zilke, the results is found under their pictures in the competition tab.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-02-15 (15/3-18/3)
Dog show weekend in Hungary FeHoVa Winter Dog show with Winter Pride Zazza, the results is found under her picture in the competition tab.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-02-12

New pictures in my gallery. Please take a look!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-02-10
Dog show in Fredricia (Denmark) with Zailor, Aurora & Loviza. The result is found under their pictures in the competition tab.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-04
Zummer in Sweden moved today to Mats & Barbara in Halmstad.
Good luck with your new family member!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-01-27
Dog show in Vetterslev (Denmark) with Zailor & Loviza. The result is found under their pictures in the competition tab.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-01-07
Dog show on MyDog in Gothenburg with Zazza, Zailor, Loviza & Aurora. The result is found under their pictures in the competition tab.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-01-06
Dog show on MyDog in Gothenburg with Zazza, Zailor, Loviza, Aurora & Zima. The result is found under their pictures in the competition tab.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-12-16
Swedish winner dog show in Stockholm with Zailor, Loviza & Aurora. The result is found under their pictures in the competition tab.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-12-10
Dog show in Kassel (Germany) with Zazza. The result is found under her picture in the competition tab.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-12-09
Dog show in Kassel (Germany) with Zazza. The result is found under her picture in the competition tab.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-11-25
Dog show weekend in  Harslev (Denmark),  we competed with Loviza, Zailor, Zazza and Aurora. The results is found under each dog in the competition tab. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-10-13

2 male puppies born the 13th october 2017 is available.
Friday the 13th october become David Beckham Voulez Vous Concher Avec Moi Mercedez mother for the first time!
She gave birth to 4 little male puppies and the father is Santa Fe Premier Ot Nevskogo Dueta "Funtik". 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-09-23
Dog show in Ballerup, Denmark
Knasen's Loviza BOB, Cert, Copenhagen's Juniorwinner!

Copyright by Nataly Svensson